Zememeračská kancelária Ing. Jaroslava Duriša ako rodinná firma pôsobí od roku 1992. Má celoslovenskú pôsobnosť, pôsobí však najmä na Liptove.

Našou hlavnou činnosťou je vyhotovovanie geometrických plánov, polohopisných a výškopisných plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov. Ponúkame prácu vysokej kvality.

 

PONÚKAME

  • poradenstvo zdarma
  • výhodné ceny (pozrite položku CENY)
  • expresné práce bez príplatku. Viac TU.
  • pri väčších zákazkách nespútané zľavy

NAŠA ŠPECIALITA

  • komplexné služby pre stavebníkov. Viac TU.
  • extrémne náročné práce. Tam, kde si iní netrúfajú, my to máme najradšej. Meračské práce v ťažko prístupných terénoch, v strmých a zarastených horách, v extrémnych klimatických podmienkach a podobne. Viac v časti GALÉRIA.

ĎALEJ PONÚKAME

 


Ukážky prác

Výrez z GP na majetkoprávne vysporiadanie
GP na majetkoprávne vysporiadanie
  Geometrický plán ku kolaudácii stavby
Geometrický plán ku kolaudácii stavby
  Riešenie spornej hranice v Dunajskej Lužnej
Riešenie spornej hranice v Dunajskej Lužnej

Zameranie skládky TKO
Zameranie skládky TKO
  Zameranie skládky TKO
Zameranie skládky TKO
  Polohopis a výškopis - ukážka
Polohopis a výškopis - ukážka