Lepšiu cenu ťažko nájdete.

Dôvodov je hneď niekoľko: efektívnejší model rodinnej firmy bez cudzích zamestnancov, nie sme a nikdy sme neboli zaťažení žiadnym úverom, pracujeme vo vlastných priestoroch -neplatíme nájom, neplatíme za overenie autorizovaného geodeta, sme zohratý tím so špičkovou meracou technikou. Tieto faktory sa obvykle premietajú do ceny.

Zrušenie rovnej dane a zvýšenie dane z príjmu právnických osôb z 19 na 23 % je ďalší dôvod, pre ktorý ako živnostníci dokážeme robiť lacnejšie.

Ale hlavný rozdiel v cene robí naša cenotvorba. Pri týchto prácach sa cena nedá zovšeobecňovať. Aj susedia za podobný plán môžu mať rôznu cenu. Je logické, že ak geodet zákazníkovi určí cenu vopred, musia byť v nej zahrnuté aj možné riziká zahrňujúce problémy pri spracovaní, čo vôbec nie je zriedkavý prípad. Aj my vychádzame zo všeobecného cenníka odporúčaných cien, ale cenu stanovujeme až po ukončení prác, podľa skutočnej náročnosti. Tým šetríme vašu peňaženku.

Spokojnosť zákazníkov, ich dôvera a návrat aj po rokoch nám dáva za pravdu. Uprednostňujeme dlhodobú spoluprácu pred jednorázovým rýchlym ziskom. Snažíme sa byť féroví a to isté aj očakávame.