Jaroslav Duriš starší

Ing. Jaroslav Duriš nastúpil do praxe 2. januára 1955 a pracuje až doteraz. Vyrastal vo veľmi skromných pomeroch a taký aj ostal.

Podnikať začal hneď po odchode do dôchodku v roku 1992. Aké neľahké boli prvé roky podnikania vidno na priloženom videu. 

Ing. Jaroslav Duriš ako 72-ročný

 

Ing. Jaroslav Duriš ako 81-ročný
Po štúdiách v januári 1955 bol pridelený do Agroprojektu Žilina, neskôr pracoval na Geodézii v Liptovskom Mikuláši a posledných 15 rokov pred dôchodkom pracoval u vojska ako civilný zamestnanec -hlavný geodet pri výstavbe komplexu Vojenskej akadémie v Demänovej.


Chuť pracovať ho i dnes drží v pohybe a zdravie ktoré dostal do vienka ho stále pustí aj do náročnejšieho terénu.


O jeho mladosti a prvých rokoch jeho geodetickej praxe si môžete prečítať v tomto článku:

"Bol som jedným z mála pracovníkov podieľajúcich sa na kolektivizácii"Vyrastal pod Západnými Tatrami. Z okna domu vidí Kriváň, nikdy však na ňom nebol. Prečo aj? -vravieval. Prvý raz sa dal na výstup nahovoriť, keď mal 73 rokov. A potom ešte raz, o osem rokov neskôr.