Vyhotovili sme tisícky menších či väčších geometrických plánov a desiatky polohopisov a výškopisov. Vytýčili sme desiatky kilometrov vlastníckych hraníc.

 

Z odberateľov môžeme spomenúť viaceré urbárske spoločenstvá  v okrese Liptovský Mikuláš a Ružomberok, Mesto Liptovský Mikuláš, Mesto Liptovský Hrádok, obecné a farské úrady v okolí, Slovenský pozemkový fond, Pozemkový úrad, desiatky firiem a veľa, veľa súkromníkov.

Naše doterajšie geometrické plány boli v rozsahu od tých najjednoduchších (zameranie stavby) až po majetkoprávne vysporiadanie veľkých celkov o stovkách parciel (napríklad záhradné mesto v Liptovskom Mikuláši), alebo o stovkách hektárov (pre Štátne lesy SR).

Polohopisné a výškopisné plány -od drobných po veľké plochy o desiatkach hektárov. Napríklad pre vodné elektrárne to boli kilometre vodných tokov. Architektom a projektantom dodávame podklady v tlačenej i elektronickej forme v rôznych formátoch.

Vytyčovanie hraníc -od drobností v intraviláne po niekoľko kilometrové obvody v extraviláne, hlavne pre rôzne urbárske spoločenstvá (napríklad Pribylina, Liptovská Kokava, Liptovský Peter, Liptovský Ján a mnohé iné). Vytýčenie hraníc sme vo veľkom začali v roku 1998 po veternej kalamite v Tatrách. Nie je veľa geodetov, ktorí by mali s vytyčovaním v horách toľko skúseností.

Pre developerov sme pracovali a naďalej flexibilne pracujeme na mnohých lokalitách dlhodobo od prvotného výškopisného zamerania cez geometrické plány k rôznym účelom po vytyčovanie hraníc a zameranie inžinierskych sietí, k obojstrannej spokojnosti.

Zo špecialít môžeme spomenúť napríklad zameranie letiska Jasná (špecifické podklady pre Letecký úrad SR), osádzanie lisu o rozmere 8m x 3,5m x 11m (d x š x v) o váhe 150 ton s milimetrovou presnosťou do 6 metrov hlbokej jamy v strojárskej firme, merania pre archeológov, alebo geodetické práce v Rumunsku za účelom zriadenia vodnej elektrárne.

Nikdy sme nezískali žiadnu zákazku úplatkom ani iným nepoctivým spôsobom. Naopak, viac krát sme sa úspešne zúčastnili výberových konaní, kde rozhodujúcim kritériom bol pomer ceny, rýchlosti a kvality.

Fungujeme bez prestávky vyše 20 rokov.