Naše technické vybavenie sa postupne obmieňalo za lepšie a výkonnejšie.

 

 
 

V roku 1994 Jaroslav Duriš starší ako prvý súkromný geodet v okrese začal používať totálnu stanicu (Geodimeter 136).
V súčasnosti používame túto veľmi presnú totálnu stanicu Nikon 820 NPL.

 

V roku 2009 sme si zakúpili GPS prístroj Trimble R8. Patrí k tomu najlepšiemu (i najdrahšiemu) na trhu, naplňuje naše očakávania. Vyzdvihujeme perfektnú technickú podporu predajcu Geotronics Slovakia.

 

Na prácu používame legálny softvér, niekoľko počítačov, tlačiarní a auto s pohonom 4x4.